ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวตามกำหนดการในประกาศ

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รายละเอียดคลิกในลิงค์ด้านล่าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 ------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดคลิกที่ลิงค์ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563

ภาพถ่ายคุณภาพสูง การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 22 มกราคม 2563

คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพ

พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ (เฉพาะโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล)
sinlapabanner

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ศิลปะ/ดนตรี
ศิลปะ/ทัศนศิลป์
ศิลปะ/นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เรียนรวม/ศิลปะ
วัฒนธรรมอีสาน
หุ่นยนต์

หรือ เกียรติบัตรทุกกลุ่มสาระ คลิกที่นี่

โรงเรียนอื่นๆในภาคอีสานสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากลิงค์ต่อไปนี้ คลิกที่นี่

การดาวน์โหลดภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลสามารถดาวน์ดาวน์โหลดได้จาก 2 ที่ ดังต่อไปนี้
1. เพจ งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเพจ

2. ภาพถ่ายคุณภาพสูงขนาดจริงใน Google Drive คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดภาพ

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดภาพกิจกรรมต่างๆจากกล้องโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ภาพความละเอียดสูง แยกเป็นโฟลเดอร์ให้เรียบร้อย เข้าไปดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเปิดลิงค์

HDPHOTO