ขั้นตอนการเปิดดูหนังสือราชการของครูโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
อันดับแรก เข้าไปยังเว็บไซต์ระบบ SMSS จากลิงค์นี้ https://smss.mtk.ac.th/
ล้วทำการ Login ด้วย Username และ Password ที่ได้สมัครไว้ หากคุณครูท่านใดไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ติดต่อ คุณครูวราวุธ  สว่างสุรีย์ AdminMTK

0001 1

 

0002 1