ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

mtklogopng
ภาพด้านบนนามสกุล PNG แบบโปร่งใสไม่มีกรอบ

1034711132

ภาพด้านบนนามสกุล JPG มีกรอบสี่เหลี่ยม