ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

ประกาศแจ้ง นักเรียน ม.1-ุ6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ทุกคนสามารถเข้าไปดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่จะเปิดให้สมัครทางระบบออนไลน์ได้ในลิงค์ที่แนบมานี้
**ม.ต้น ลงชุมนุมวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563
**ม.ปลาย ลงชุมนุมวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 2563
เปิดให้จองตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.
reg.mtk.ac.th/activity