ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ (เฉพาะโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล)
sinlapabanner

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ศิลปะ/ดนตรี
ศิลปะ/ทัศนศิลป์
ศิลปะ/นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เรียนรวม/ศิลปะ
วัฒนธรรมอีสาน
หุ่นยนต์

หรือ เกียรติบัตรทุกกลุ่มสาระ คลิกที่นี่

โรงเรียนอื่นๆในภาคอีสานสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากลิงค์ต่อไปนี้ คลิกที่นี่