ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

**ได้ไปแข่งขันต่อที่จังหวัดศรีสะเกษ**

รายงานผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ที่โรงเรียนเขมราฐฯ
17-18 ต.ค.2562 มีรายละเอียดรางวัลดังต่อไปนี้

1. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.ต้นได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

2.การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ม. ต้น ชนะเลิศอันดับ 1

3. คิดเลขเร็ว ม.ต้น ชนะเลิศ อันดับที่ 1

4.โซดูกู ม.ต้น อันดับ1

5.เอแม็ท ม.ต้น อันดับ1

6.gsp ม.ต้น อันดับ1

7.gspม.ปลายอันดับ1

8.ชนะเลิศโครงงาน​ ประเภทสิ่งประดิษฐ์​ม.ปลาย

9.พินิจวรรณคดี ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

10.การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3 ชนะเลิศ อันดับ 1

11. ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์​ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

12.ชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์​ม.ปลาย

13.ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.ปลาย

14.ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับม.ต้น

15.ชนะเลิศโครงงาน คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

16.ชนะเลิศโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

17.ผลการแข่งขัน science show ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ

18.Science show ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ

19.ชนะเลิศอันดับที่ 1 การวาดภาพลายเส้น ม.ปลาย

20.ชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพศิลป์สร้างสรร์ ม.ปลาย

21.ชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพไทยประเพณีสีเอกรงค์ ม.ปลาย

22.แกะสลักผักผลไม้ม.ต้นชนะเลิศ

23.อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.ต้นชนะเลิศ

รายงานผลการแข่งขันขับร้อง-ดนตรี

24.ชนะเลิศอันดับที่1 เพลงไทยลูกกรุงชาย ม.ต้น

25.ชนะเลิศอันดับที่1เพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.ปลาย

26.ชนะเลิศอันดับ1 เพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย

27.คัดลายมือ ม.ปลายชนะเลิศ

28.ท่องบทอาขยาน ม.ปลาย ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๑

29. ละครสั้นภาษาอังกฤษม.ปลาย ชนะเลิศ

30. แข่งพูดภาษาอังกฤษม.ปลายชนะเลิศ

31. ละครสั้นภาษาจีน ม.ปลายชนะเลิศ

32. แข่งเรียงความภาษาจีน ม.ปลายชนะเลิศ

33.ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ม.1-3

34.อาหารแปรรูป ม.ต้นชนะเลิศอันดับ1

35.ชนะเลิศอันดับ1 เดี่ยวโปงลาง(ม.ต้น)

36.ชนะเลิศอันดับ1 เดี่ยวแคน(ม.ต้น)

37.โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม. ปลายได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

38. การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย ชนะเลิศอันดับ 1

39. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ม 4 - 6 ชนะเลิศอันดับที่ 1

40. การแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ม 4-6 ชนะเลิศอันดับที่ 1

41.การแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท text editor ม 1 -​3 ชนะเลิศอันดับที่ 1

42.สภานักเรียนได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1

43.เพื่อนที่ปรึกษาระดับ ม.ต้น ได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1

44.หุ่นยนต์​ระดับสูงม.ต้นได้ ชนะเลิศ

45.ชนะเลิศอันดับ1ประเภทเพลงสากลหญิง(ม.ต้น)

46.ชนะเลิศอันดับ1ประเภทเพลงสากลชาย (ม.ปลาย)

47.ชนะเลิศอันดับ1ประเภทเพลงสากลหญิง( ม.ปลาย)

48. ชนะเลิศอันดับ1ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ชาย (ม.ต้น)

49.นักเรียนเรียนรวม บกพร่องทางการได้ยิน วาดภาพระบายสี ม.ต้น