ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จะเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 จึงขอแจ้งปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รายละเอียดดังภาพ

rstd64